public

Loading...

InfoAnualTurisme2017

published by Observatoribl

Want to create a visual like this?

Get Started
El sector turístic del Baix Llobregat
Observatori Comarcal del Baix Llobregat- Consorci de Turisme del Baix Llobregat - Consell Comarcal del Baix Llobregat
                                             Informe d'impacte del sector. 2017.
Clima empresarial
El 2017 es caracteritza per continuar en la millora de les valoracions de la marxa del negoci per part del sector hoteler. Els hotelers de la comarca valoren de manera notable tant l'ocupació registrada al llarg de l'any com la marxa del negoci.
Valoració de l'ocupació segons els hotelers de la comarca:
7.7 sobre 10
Valoració de la marxa del negoci segons els hotelers de la comarca:
7.6 sobre 10
Dinamitzador econòmic i territorial
El 15% de les empreses i el 13% de la població ocupada del Baix Llobregat desenvolupen activitats turístiques.
El dinamisme del sector turístic  és major que el registrat en el total de l'estructura productiva de la comarca.
El pes del sector és major a la comarca que a Catalunya i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Ocupació hotelera i perfil del turista
61% de turistes estrangers
49%    36%
Negocis   Vacances
Principals motius d'estada
564.232 turistes i 1.112.061 pernoctacions en els hotels del Baix Llobregat. Tercer any amb millors xifres d'ocupació.
Com valoren els turistes el Baix Llobregat?
PERSPECTIVES i TENDÈNCIES.
La tecnologia i la sostenibilitat, els eixos principals de les  tendències del sector per al 2018
El principal factor de l'augment de la pressió turística a les ciutats és la conversió d'habitatge en allotjaments turístics.
Els turistes allotjats en aquests tipus d'allotjaments supera el 50% del total del flux turístic de Barcelona.
Crear experiències i personalitzar serveis
Creixent rellevància dels HOTELS. Per a aconseguir-ho, han d'oferir-se com a centres d'activitats i creadors de comunitat.
Consolidació del turisme gastronòmic, degut en especial, a la rellevància dels foodies en les xarxes socials i el seu impacte en el sector.
El turisme MICE es recolza en les tecnologies i la sostenibilitat per millorar la seva oferta: des de crear esdeveniments experiència a incorporar la tecnologia en el desenvolupament normal dels esdeveniments.
ACCIONS DEL CONSORCI
Dinamització de la web amb l'oferta turística. 
Posada en marxa de la nova plataforma de comercialització turística.
Agenda comercial, prospecció, famtrips, workshops...
Cupó amb descomptes, activitats familiars, famtrips
Difusió de l'oferta Sabors de l'Horta Trobades amb restauradors
Oferta de camins i senders Difusió de l'oferta de turisme esportiu
turisme.elbaixllobregat.cat
Turisme de negocis
Turisme familiar
Turisme gastronòmic
Turisme esportiu
Servei d'informació i coneixement del sector.
L'OFERTA TURÍSTICA i CATÀLEG DE SERVEIS DEL CONSORCI DE TURISME
turisme.elbaixllobregat.cat