public

Loading...

Untitled Report

published by psyt

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
SZKOLNY OŚRODEK KARIERY w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu REPORT ZA 2015/2016
Wykaz imprez znaczących
wrzesień 2015
DNI OTWARTE ELEKTROCIEPŁOWNI SIEKIERKI, ZWIEDZANIE WYSTAWY "Quest Hunt"
październik 2015
listopad 2015
- VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W RADOMIU                        POD HASŁEM „JAK OSWOIĆ RYNEK PRACY?” - ANKIETA "BADANIE PLANÓW MATURZYSTÓW"
GRA MIEJSKA „OSWAJANIE RYNKU PRACY”.
grudzień 2014
WYGRANA I EDYCJA KONKURSU „NA INNOWACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH” POLSKIEJ FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY  - PROJEKT „VILLAGE BUS GPS”
styczeń  2015
WYSTAWA INTERAKTYWNA MÓZG 2015
luty 2015
WYGRANA II EDYCJA KONKURSU „NA INNOWACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH” POLSKIEJ FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY  - PROJEKT „OKO NA WIEŚ”
marzec 2015
- XII OGÓLNOPOLSKIE TARGI SZKÓL WYŻSZYCH 2015 - TYDZIEŃ ZAWODOWCA - DNI OTWARTE SZKOŁY  
kwiecień  2015
KONFERENCJA MICROSOFT DLA EDUKACJI POD HASŁEM „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE –DIAGNOZA, WYZWANIE, INSPIRACJE”
maj 2015
- FINAŁ III EDYCJI KONKURSU „NA INNOWACJE ..."  - PROJEKT „FRI” - KONFERENCJIA DORADCÓW SZKOLNYCH I ZAWODOWYCH RP - BADANIE 65 MATURZYSTÓW TESTAMI KOMPETENCJI                                                                       I  SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH - VI RADOMSKI PIKNIK NAUKOWY
czerwiec 2015
- BADANIE: "RODZAJE TEMPERAMENTU, NASTROJU                                                                I STRATEGII KATEGORYZACJI” - SPOTKANIE INSPIRUJĄCE W RAMACH KONKURSU NA PROJEKTY INNOWACJI TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DLA UCZNIÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
Wykaz imprez znaczących
DZIAŁANIA GRUPOWE - zajęcia w klasach/                                                                    imprezy masowe
ponad 350 godzin dyżurów      w Szkolnym Ośrodku Kariery.
UDZIAŁ NAUCZYCIELI
ROZMOWY DORADCZE
ponad 25  godzin
Źródło: Dane opracowane na podstawie dokumentacji SzOK za 2014/2015 rok .
SzOK Radom
SZCZEGÓŁÓWY RAPORT
www.szok.radom.pl