public

Loading...

Tartu

published by Siiri Lepasaar

Want to create a visual like this?

Get Started
Tartu koolide ja lasteaedade kriisiolukordadeks valmisoleku suurendamine
1
2
3
4
Tihedamad kontaktid ja selged koostöövormid partnerite vahel
Parem valmisolek kriisiolukorras lastevanemate ja avalikkusega suhtlemiseks
Parem valmisolek relva või lõhkeainega sooritatud äkkrünnaku ohuga toimetulekuks
Ülevaade kasutatavatest metoodikatest ja programmidest Tegevuskava linnale 2-3 a turvalisuse valdkonna arendamiseks ja koolituste läbiviimiseks
Tugi koolidele temaatiliste seminaride läbiviimisel Piirkondliku seminari korraldamine
Harjutuste näidiste välja töötamine ja tugi harjutuste läbiviimisel
Koolide ja lasteaedade kõneisikute ja nende asendajate koolituse korraldamine
Kriisimeeskondade konsulteerimine
Programmides osalemise ja kasutatavate metoodikate kaardistamine
Edasiste tegevuste, metoodikate kasutamise ja koolituste kavandamine
OODATAVAD TULEMUSED
Tartu linnavalitsuse haridusosakonna ja Tartu koolijuhtide poolt ellu kutsutud projekt August 2015 - juuni 2016           Projektijuht: Siiri Lepasaar | tel 55609362 |  [email protected]