public

Loading...

CV 09/2015 Seija Kiiskilä

published by seija.kiiskila

Want to create a visual like this?

Get Started
@seijakii
0404 112 554
seija kiiskilä
Pillilamenkuja 9, 40270 Palokka
futuresgarden.fi
seija kiiskila
Seija Kiiskilä
Yrittäjä, Futures Designer
Koulutus
OULUN YLIOPISTO
TURUN YLIOPISTO
TÄYDENNYSKOULUTUKSIA
Tulevaisuuden tutkimus, perusopinnot
International Operations, työelämätutor, projekti- ja prosessivalmennus, fasilitointi ja työpajamenetelmät, myynti ja markkinointi, arviointi, tuotekehitys
1982 - 1988
2012-2013
1993-
FM, Biologian koulutusohjelma
Työkokemus
FUTURES GARDEN
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU
OULUN YLIOPISTO
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
SUUNNITTELIJA, OHJAAJA, AMANUENSSI
09/2013 alkaen
2003-2013
1988-2003
YRITTÄJÄ
varautuminen tulevaisuuteen, ennakointi
fasilitointi, valmennus
Keski-suomen alueellisen ennakointi prosessin rakentaminen ja koordinointi
Maakunnallisen oppimis- ja innovaatioverkoston asiantuntijatehtävät
Ura- ja rekrytointipalvelut, perustaminen, kehittäminen, ohjaus, mentorointi
Harjoittelun koordinointi ja kehittäminen sekä kotimaassa että kansainvälisesti
prosessien kehittäminen, hankepalvelut
visualisointi
Kansainvälisen harjoittelun kehittämistehtävät
Opinto-ohjaus
HANSA INDUSTRIAL INSURANCE, Lontoo
AVUSTAJA
1994, 6kk
Avustaja asiakasuhteiden ylläpidossa
Markkinointitilaisuudet, toimistotehtävät
Projektihallinta, hankesuunnittelu
Taidot
Yhteisölliset työkalut ja sosiaalinen media
Tilaisuuksien tuottaminen ja toteuttaminen
Tulevaisuustyöskentely, ennakointi
Fasilitointi, työpajatyöskentelyn ohjaus
Prosessien kehittäminen
Visualisointi ja raportointi
Verkostojen rakentaminen ja johtaminen
Innovointi ja ideointi
Aluekehittäminen
Arviointi
seudulliset osaamis- ja työllisyysohjelmat
hankkeiden itsearviointi ja ulkoinen arviointi
satojen eri kokoisten työryhmien ja verkostojen työskentelyn ohjaus osallistavilla menetelmillä
kymmeniä GOPP-hankesuunnittelupajoja, eri tehtäviä projekteissa 20 vuotta
Keski-Suomen alueellinen ennakointiprosessi, rakentaminen ja koordinointi
satoja kokouksia, työapjoja, seminaareja organisaatiotasolta valtakunnallisiin
kymmeniä tulevaisuustyöpajoja
kymmeniä ennakoivan työotteen työpajoja
Keski-Suomen alueellinen ennakointiverkosto
eri alustojen aktiivinen käyttäjä, yhteisövalmentaja
esimerikkejä infograafeista pinterestissä http://bit.ly/FGpinterest
JA ESIMERKKEJÄ NIISTÄ
Vahvuudet
Tiimi- ja verkostopelaaja
Vuorovaikutteinen osallistaja
Hyvä organisoija
Rohkea kokeilija
arvostaen - innostaen- kiteyttäen - osallistaen
Toimintatapa