public

Loading...

Onlinedagboeken in GGZ en verslavingszorg

published by Martinedezitter

Want to create a visual like this?

Get Started
Onlinedagboek
in geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
Professioneel aan de slag
VOORBEREIDEN INZET VAN HET DAGBOEK Overwegen - bespreken met cliënt- dagboek maken en testen
REGISTREREN EN BEGELEIDEN Registreren - feedback geven - bespreken resultaten - aanpassen
AFRONDEN VAN DAGBOEKGEBRUIK Ervaringen checken - verder gebruiken - gegevens bewaren
Einde
Vooraf
Gebruik
Vooraf
Waarom en wanneer inzetten? Lees-, schrijf- en computer-vaardigheid gebruiker? Internettoegang? Voldoende draagkracht? Vertrouwensrelatie ok? Gedeelde regie?
Oefen vooraf met de tool Bekijk handleiding
Tool technisch
Geschikt voor cliënt?
Informeer
Gesprek met cliënt
Motiveer
Bepaal doel en inhoud
Maak afspraken
Voorbereiden
Wie registreert? Wanneer registreren? Hoe lang registreren? Wie kan gegevens zien? Wanneer materiaal lezen en bespreken?
Vooraf
onder de knie krijgen
Toon de tool Informeer over privacy Bespreek de mogelijkheden en beperkingen Maak een flyer met een stappenplan en afspraken
Focus op het doel Beperk het aantal vragen Beperk problematiseren Bevraag ook het positieve
Ontwerp dagboek
Gebruik taal en info van de cliënt Stel samen vragen op Laat cliënt uitproberen
Test
gedachten
stemming
Personaliseer
Check
Vooraf
feiten
Samen met cliënt? Met een collega?
Motiveer tussentijds Gebruik de feedback-mogelijkheden  in de tool
Cliënt registreert
Feedback tussendoor ?
Voorbereiding bespreking resultaten
Registreren en begeleiden
Wanneer bekijk je de resultaten? En de cliënt? Rode draad ? Uitprint meenemen?
Vraagt een inspanning: Bevestig ! Benadruk eerlijkheid bij het invullen Moedig aan om niet te lang te wachten
Vast onderdeel in de begeleiding Rode draad in de resultaten Dagboek is niet het doel ! Bespreek ook het proces
Bijsturen
Resultaten bespreken
Doel bijsturen? Andere vragen? Nieuw dagboek ?
Doel is bereikt / voor de cliënt niet meer zinvol Tijdig afronden / Laat het dagboek niet uitdoven ... Evalueer ook de tool Gegevens bewaren?
Afronden
Meer info: www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/ Ontwerp: Martine De Zitter