public

Loading...

Onlinedagboeken in AWW

published by Martinedezitter

Want to create a visual like this?

Get Started
Onlinedagboek
in welzijnswerk
Professioneel aan de slag
VOORBEREIDEN INZET VAN HET DAGBOEK Overwegen - bespreken met cliënt/gebruiker - dagboek maken en testen
REGISTREREN EN BEGELEIDEN Registreren - feedback geven - bespreken resultaten - aanpassen
AFRONDEN VAN DAGBOEKGEBRUIK Ervaringen checken - verder gebruiken - gegevens bewaren
Einde
Vooraf
Gebruik
Vooraf
Waarom en wanneer inzetten? Lees-, schrijf- en computer-vaardigheid gebruiker? Internettoegang? Voldoende draagkracht? Vertrouwensrelatie ok? Gedeelde regie?
Oefen vooraf met tool Bekijk handleiding
Tool technisch
Geschikt voor cliënt/gebruiker?
Informeer
Gesprek met cliënt/gebruiker
Motiveer
Bepaal doel en inhoud
Maak afspraken
Voorbereiden
Wie registreert? Wanneer registreren? Hoe lang registreren? Wie kan gegevens zien? Wanneer materiaal lezen en bespreken?
Vooraf
onder de knie krijgen
Toon de tool Informeer over privacy Bespreek mogelijkheden en beperkingen Maak een flyer met stappenplan en afspraken
Focus op het doel Beperk het aantal vragen Beperk problematiseren Bevraag ook het positieve
Ontwerp dagboek
Gebruik taal en info van de cliënt/gebruiker Stel samen de vragen op Laat de cliënt/gebruiker uitproberen
Test
gedachten
stemming
Personaliseer
Check
Vooraf
feiten
Samen met de cliënt/gebruiker? Met een collega?
Motiveer tussentijds Gebruik de feedback-mogelijkheden  in de tool
Cliënt/gebruiker registreert
Feedback tussendoor ?
Voorbereiding bespreking resultaten
Registreren en begeleiden
Wanneer bekijk je resultaten? En de cliënt? Rode draad ? Uitprint meenemen?
Vraagt een inspanning: Bevestig ! Benadruk eerlijkheid bij het invullen Moedig aan om niet te lang te wachten
Vast onderdeel in begeleiding Rode draad in resultaten Dagboek is niet het doel ! Bespreek ook het proces
Bijsturen
Resultaten bespreken
Doel bijsturen? Andere vragen? Nieuw dagboek ?
Doel is bereikt of is voor de cliënt/gebruiker niet meer zinvol Tijdig afronden / Laat het dagboek niet uitdoven ... Evalueer ook de tool Gegevens bewaren?
Afronden
Meer info: www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/ Ontwerp: Martine De Zitter