public

Loading...

Coop_vivendes_Cabanyal

published by Esquerra Socialista PSPV PSOE

Want to create a visual like this?

Get Started
Cooperativa de vivendes al
Novembre de 2015
Una proposta d'Esquerra Socialista del PSPV-PSOE
Cabanyal
Cooperativa de vivendes al
Cabanyal
Cooperativa de Cessió d'Ús
És una forma de cooperativa de vivendes a la qual la propietat dels habitatges sempre és del col·lectiu (la cooperativa), però els socis disposen, venen o hereten el dret a l'ús dels espais
CARACTERÍSTIQUES
Iniciativa cooperativa
Forma social de la vivenda
Alternativa a l'especulació
Dret d'ús, per vida
Participació en la gestió
Llibertat de permanència
El que proposem és la posada en marxa d'una experiència cooperativista en l'àmbit de la vivenda al Cabanyal, com a via per a rehabilitar el barri i a l'hora per a fomentar alternatives socials i no especulatives per a l'habitatge. El model en que s'inspira la proposta es l'andel de Dinamarca. Bàsicament és una cooperativa que ostenta la propietat col·lectiva d'uns habitatges, disposant els/les socis/sòcies del dret d'ús (per això és diu de "cessió d'ús"). Cada cooperativista posa una quantitat inicial de diners, que pot recuperar si marxa, i paga una taxa mensual que va a cobrir les despeses de constitució i manteniment. Si se'n va, recupera la quantitat inicial i el dret d'ús de l'habitatge concret queda a la cooperativa, a disposició d'un nou cooperativista. Els drets són superiors al de un lloguer habitual, i es pot heretar el dret d'ús. Les despeses per a l'accés a l'habitatge són així molt inferiors a les del mercat immobiliari de compra. Per al Cabanyal, la idea seria posar en marxa, des de la societat civil i oferint el recolzament necessari, un grup per a constituir la cooperativa, i amb la base de tots els habitatges de propietat municipal, seleccionar una part per a una prova pilot i proposar a l'Ajuntament de València un conveni de cessió d'ús durant un període de temps molt prolongat. La cooperativa, única i de gestió col·lectiva però possiblement distribuïda físicament en diversos llocs del barri, gestionaria la rehabilitació de les cases en risc de degradació, reservant una part de les cases per a lloguer social, donat que s'ha fet amb recolzament públic. 
QUÈ PROPOSEM EXACTAMENT?
Pla Cabanyal-Canyamelar
Societat civil
Ajuntament de València
PARTS A IMPLICAR
Constituir grup cooperativista
CÓM FER-HO?
1
Avaluar grup de vivendes per a prova pilot
Proposta de conveni a l'Ajuntament de València
Cessió de les vivendes al grup cooperativista
Percentatge de vivendes per a lloguer social
Inversió de quantitat inicial pels cooperativistes, recuperable
Rehabilitació de vivendes per la cooperativa
Inici d'ús dels habitatges
8
2
3
4
5
6
7
BENEFICIS COL·LECTIUS
Aconseguim facilitar el dret a l'habitatge a la ciutadania fora de les trampes de l'especulació
Trenquem barreres de les restringides visions capitalistes de la propietat privada: propietat social + drets personals inalienables
Es posa en marxa amb participació de la societat civil la rehabilitació del barri, amb una despesa molt reduïda per a l'administració pública
VIVENDA
Contribueix a difondre i posar en pràctica valors de cooperació, gestió democràtica, civisme
SOCIALITZACIÓ
REHABILITACIÓ
COOPERACIÓ
Esquerra Socialista del PSPV-PSOE @ES_PSPV esquerrasocialistapv.wordpress.com [email protected]
On trobar-nos?