public

Loading...

energiefactuur bedrijf: naar wie gaan mijn centen?

published by VREG

Want to create a visual like this?

Get Started
Aardgas (excl. btw)
U betaalt distributienettarieven aan Eandis of Infrax voor: - het vervoer van elektriciteit en aardgas naar uw bedrijf - het aanleggen van nieuwe kabels (elektriciteit) en   leidingen (aardgas) - het onderhoud van die kabels en leidingen - openbaredienstverplichtingen (bv. de toekenning van   premies en de aankoop van certificaten)
U betaalt heffingen aan de federale en Vlaamse overheid: - de energiebijdrage - de federale bijdrage - de bijdrage energiefonds
ENERGIEKOST
distributienettarieven  (Eandis/ infrax)
2%
U betaalt de energiekost aan uw leverancier. Deze bestaat uit: - de prijs die u betaalt voor elektriciteit en aardgas - de winstmarge van de leverancier - een vaste vergoeding (= abonnementskost) - de kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling
Transportnettarieven  (EliA/ Fluxys)
U betaalt voor: - het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet   van Elia - het transport van aardgas over het hogedruknetwerk van   Fluxys
de ENERGIELEVERANCIER
heffingen
DistributieNETTARIEVEN
De resultaten zijn gebaseerd op: - een jaarverbruik voor elektriciteit van 50.000 kWh (tweevoudige meter: 29.000 kWh dag en 21.000 nacht) - een aansluitingsvermogen op laagspanning met jaarlijkse meteropname (elektriciteit) - een jaarverbruik voor aardgas van 116.280 kWh - een lage drukaansluiting met jaarlijkse meteropname (aardgas) - prijzen augustus 2018. Voor de prijsanalyse baseren we ons op de V-test.
   
transportNETTARIEVEN
ENERGIEKOST
hEFFINGEN
4.727,91 euro
803,49 euro
5.675,25 euro
271,41 euro
3.471,25 euro
175,58 euro
1.110,04 euro
182,98 euro
Totaal: 11.478,05 euro op jaarbasis
Totaal: 4.939,86 euro op jaarbasis
41,19%
7,00%
49,44%
2,36%
70,27%
3,70%
22,47%
3,55%
+
+
de NETBEHEERDERS
de OVERHEID
Elektriciteit (excl. btw)
Naar wie gaan mijn centen?
Energiefactuur bedrijf (augustus 2108)
www.vreg.be
[email protected] Bel gratis 1700
U ontvangt uw energiefactuur van uw energieleverancier, maar er zijn verschillende betrokken partijen: