public

Loading...

energiefactuur gezin: naar wie gaan mijn centen?

published by VREG

Want to create a visual like this?

Get Started
www.vreg.be
U betaalt distributienettarieven aan Eandis of Infrax voor: - het vervoer van elektriciteit en aardgas tot bij u thuis - het aanleggen van nieuwe kabels (elektriciteit) en   leidingen (aardgas) - het onderhoud van die kabels en leidingen - openbaredienstverplichtingen (bv. de toekenning van   premies en de aankoop van certificaten)
U betaalt heffingen aan de federale en Vlaamse overheid. Deze bestaan uit: - de energiebijdrage - de federale bijdrage - de bijdrage energiefonds
ENERGIEKOST
distributienettarieven  (Eandis/ infrax)
2%
U betaalt de energiekost aan uw leverancier. Deze bestaat uit: - de prijs die u betaalt voor elektriciteit en aardgas - de winstmarge van de leverancier - een vaste vergoeding (= abonnementskost) - de kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling
Transportnettarieven  (EliA/ Fluxys)
U betaalt voor: - het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet   van Elia - het transport van aardgas over het hogedruknetwerk van   Fluxys
Naar wie gaan mijn centen?
DistributieNETTARIEVEN
heffingen
btw
De resultaten zijn gebaseerd op: - een jaarverbruik voor elektriciteit van 3.500 kWh (tweevoudige meter: 1.600 kWh dag en 1.900 kWh nacht) - een jaarverbruik voor aardgas van 23.260 kWh (verwarming) - prijzen augustus 2018. Voor de prijsanalyse baseren we ons op de V-test.
transportNETTARIEVEN
ENERGIEKOST
hEFFINGEN & btw
355,85 euro
57,49 euro
379,32 euro
18,04 euro
167,87 euro
715,81 euro
35,12 euro
280,96 euro
35,12 euro
221,57 euro
36,36%
5,87%
38,76%
1,84%
17,15%
Totaal: 978,57 euro* op jaarbasis
Totaal:  1.290,06 euro op jaarbasis
de ENERGIELEVERANCIER
+
+
de NETBEHEERDERS
de OVERHEID
55,49%
2,72%
21,78%
2,84%
17,18%
Energiefactuur gezin (augustus 2018)
[email protected] Bel gratis 1700
Aardgas (incl. btw)
Elektriciteit (incl. btw)
U ontvangt uw energiefactuur van uw energieleverancier, maar er zijn verschillende betrokken partijen:
* We gaan ervan uit dat de huishoudelijke afnemers gedomicilieerd zijn op hun afname-adres en dus het verlaagde tarief voor de Bijdrage Energiefonds betalen